<< Назад / Back

Един от успешните проекти осъществен с помощта на картографския екип на международния търговски и културен център Геопан е изпълнен по програма финансирана от княжество Монако за нуждите на община Малко Търново. Така беше поставено началото на изграждането на първия “зелен коридор” в планината Странджа. Този проект може да се нарече и една от първите стъпки за създаването на трансграничен парк между България и Турция. Екипа на Геопан се гордее че е сред пионерите на трансграничното сътрудничество между двете съседни държави.


ЗЕЛЕН КОРИДОР • ПЪТЯ НА ВЕЛЕКА •


Маршрут: Разклона за с. Младежко по път І- 9: Бургас - Босна - Малко Търново до м. Качул по път: Царево - Малко Търново. Дължина 30 км.


Река Велека е най–голямата и най-дългата странджанска река (147 км). Извира от връх Демиркапу в Турция. Името й, вероятно с тракийски произход, означава “виеща се”. В горното си течение е със скалисто дъно, прагове и красиви проломи, а бреговете й са обрасли с гъсти гори. Приема по-големите си притоци Младежка и Айдере след село Звездец, където течението се успокоява и речната долина се разширява.
По бреговете й се намират т. нар. лонгозни гори, заливани през пролетното пълноводие, остатък от терциерна реликтна растителност. В реката обитават различни видове риби: пъстърва, речен кефал, лещанка, кротуша, кримска мряна, резовска бряна, говедарка, горчивка, речна змиорка, плоскоглаво попче и др.
Зеленият коридор “Пътя на Велека” преминава през защитената местност “Велека” и обхваща средното течение на реката, където тя пресича обширен карстов район, образувайки множество меандри (наричани тук “буджаци”). Бреговете й са скалисти и стръмни, на много места недостъпни, а склоновете са покрити с вековни дъбови и букови гори. Убежище в тях намират гнездящи птици като лешояд, черен щъркел, скален орел, който само в Странджа гнезди на дърветата и др.
В близост до зеления коридор се намира защитената местност “Парория”. В нея се среща горска растителност с типичните за Странджа евскански видове: кавказка иглика, странджанско вълче лико, колхидски джел и др. Тук се намира и най–възрастното дърво в Странджа – многовековен дъб благун.
Маршрутът завършва (или започва) в м. Качул, където е ловната база на Държавната дивечовъдна станция с. Граматиково. През 1956 г. на територията й е създаден дендрариум от отглеждане на екзотични видове, включително бамбук, който намира добри условия за развитие на открито. През 2001 г. е създаден втори дендрариум за отглеждане и възстановяване на реликтни и ендемични видове от странджанската растителност, които могат да бъдат видяни в естествената им среда.
Маршрутът “Пътя на Велека” може да бъде преминат пеша, с велосипед, с магаре, кон, каруца и с автомобил с висока проходимост.