<< Назад / Back

Авторитетна научна оценка за нашата дейност пред международен конгрес по картография в Атина

Старите оригинални картографии се обсъждат от гледна точка на тяхната значимост като исторически документи, в контекста на тяхното запазване, употреба и методологията на тяхното изучаване в учебните заведения. Тези карти са също така класифицирани и въз основа на тази класификация са дадени предложения относно дигиталното им съхранение.
         Компанията Геопан е първата българска компания която създаде архиви и преобразува книжните версии на картите в дигитални. Авторите предлагат подобрения относно съхранението на стари карти , относно достъпа осигурен до тях в Интернет и въобще относно по-ефективното им използване за най-различни цели. Това е един чудесен пример за събиране, съхранение и интернет потребление на старите карти част от световната колекция на карти. 
         Редовните изложения на стари карти на България и региона се провеждат постоянно в най-различни градове из страната. Напоследък те са съставяни от оригинални експонати  и сега след тяхното дигитално преобразуване биват представяни с отлично качество.

Теменужка Бандрова
Отдел по Фотограметрия и Картоградия
Университет по Архитектура, Гражданско инжинерство и Геодезия
Bandrova_fgs@uacg.bg

Атанас Камеранов
Национален Политехнически Музей
A_kamenarov@abv.bg