<< Назад / Back

Тематичен брой на сп. Проблеми на изкуството:
•БАЛЧИК ПРЕЗ ХХ ВЕК И ПРЕДИ ТОВА

 

Най-авторитетното академично научно списание в областта на изкуствознанието у нас сп. ”Проблеми на изкуството” ще посвети  предстоящия си специален брой на многопластовото културно наследство на  Балчик.

Тематичното съдържание на броя  не само доказва интереса на учените  към феномена Балчик, но показва и задълбочен разрез на акцентите  на неговата съвременна културна проблематика, изразена в скритите диалози между античност и съвремие, европеизация и съвременен архитектурен облик, между Двореца и града, собствено художественото му галерийно богатство и съвременния авангардизъм и т.н., видени през погледа на българската наука.

Тематичният брой, посветен на Белия град е продължение на започналата полезна съвместна работа с галерията и общината, която през последните две години се изрази в извършената експертна оценка на художествения фонд на ХГ Балчик и в подготовката  и откриването на новата й постоянна експозиция. Заедно с положените усилия за научно осмисляне на богатата колекция, съдържаща творби на едни от най-личните български художници, както и на чуждестранни автори работили преди средата на ХХ век, учените от водещата специализирана научноизследователска институция у нас - Института за изкуствознание при БАН (наскоро отбелязал своя 60-годишен юбилей),  подадоха ръка и за диалог с местното управление в името на по-пълното използване на този немалък ресурс за развитие.

Целта на подготвеният за издаване тематичен брой не се изчерпва само с остойностяване на научните резултати от първата експертна оценка на галериен фонд у нас, нито само с желаната гласност за приложената методика за дигитализация на художествени фондове и за пионерската роля на Института за изкуствознание. Целта му  е по-широка – чрез акцентираната проблематика на ХХ век, учените да покажат палитрата на съвременната градска художествена култура, в която естествено са вградени и пластовете на историко-художественото наследство, а също така да формират един съвременен поглед в местното общество и професионалните среди, който да позволи извеждането на културната проблематика на по-преден план в регионалните мащаби на обществения живот

За автори на статиите са привлечени както водещи наши изкуствоведи и специалисти- сред които  проф. д.и. Чавдар Попов, ст.н.с. д-р Милена Георгиева, ст.н.с. д-р Виолета Василчина, ст.н.с. д-р Николай Бошев, д-р Стефан Пейков и  др., така и сътрудници от местните културни институти- Историческия музей и Балчишката художествена галерия.

Тематичният брой е подкрепен от община Балчик - кмет Николай Ангелов и доц. Маруся Любчева – член на Европейския парламент. По инициатива на българския евродепутат, тематичния брой ще бъде представен в Брюксел.

: Съдържание на бр.4 на сп. “Проблеми на изкуството”

 

Виолета Василчина. Градът Балчик и Дворецът в Балчик (Митове и реалии в балканското културно и художествено пространство)