<< Назад / Back

До Председателя на Народното събрание 
на Република България г-н Георги Пирински

До Министъра на културата г-н Стефан Данаилов

До Председателя на Комисията по култура
в Народното събрание на Република България
г-жа Нина Чилова
 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от участниците в общественото обсъждане на Стратегията на Община „Тунджа” за възстановяване и устойчиво развитие на националния културен паметник „Еркесията” като туристически обект, състояло се на 15.10.2008 г. в Община „Тунджа”

     Ние, участниците в общественото обсъждане се обединяваме единодушно около идеята за значението и ролята на историко – археологическия обект Еркесията като символ на национално самочувствие. Присъединяваме се към експертното мнение на депутата от Европейския парламент доц. Маруся Любчева – научен консултант, че изключително силното патриотично и родолюбиво въздействие на Стратегията е нова добавена стойност, която би се постигнала в пълна степен с възстановяването и развитието на Националния културен паметник „Еркесията” като туристически обект. Категорично споделяме възгледите на проф. дин Димитър Овчаров относно изключителната общоевропейска стойност на този паметник, особено в контекста на членството на България в Европейския съюз.
Един народ гради своето бъдеще и чрез своето минало, като го ползва разумно. Всички участници в общественото обсъждане приемаме принципите на Стратегията на Община „Тунджа”. Подчертавайки, че Еркесията е единствения исторически паметник, разположен на територията на три културни коридора, заявяваме единодушното си мнение той да бъде включен в списъка на националните паметници на културата, които подлежат на финансиране по линия на европейските програми.

От участниците в общественото обсъждане
на Стратегията на Община „Тунджа” за
възстановяване и устойчиво развитие на
националния културен паметник „Еркесията”
като туристически обект
15.10.2008г.