<< Назад / Back

ЕРКЕСИЯТА, НАЙ-ДЪЛГИЯТ ПОГРАНИЧЕН ВАЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, БЕ В ОСНОВАТА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Обществено обсъждане на Стратегия за възстановяване и устойчиво развитие на средновековния пограничен вал “Еркесията” като туристически обект се проведе в община Тунджа. В дискусията участваха депутатът Петър Кънев, зам.-областният управител на Ямбол Цветан Съйков, кметовете на общините Тунджа, Карнобат, Стралджа и Средец, през чиято територия преминава пограничният вал, и директорите на музеите в Ямбол и Елхово.
Кметът на Тунджа, в обръщението си към участниците, изказа своето уверение, че срещата ще постави началото на поредица от инициативи, насочени към възраждането на ролята и значението на Еркесията като източник и символ на национална гордост.
            Отбранителното съоръжение е национален културен паметник. Екип на Международния търговски и културен център ГЕОПАН, ръководен от президента му д-р Стефан Пейков е изготвил стратегията за развитието на вала. Основната идея, залегнала в стратегията, е около половин километър от Еркесията да бъде изцяло възстановен и да се превърне в атрактивен обект за посещение. За осъществяването на проекта, от община Тунджа се надяват както на държавна подкрепа, така и на подкрепата на бизнеса
            С дължината си от 148 км, Еркесията е най-дългият пограничен вал в Европейския съюз, посочи пред участниците в срещата д-р Пейков. Той направи и сравнение на Еркесията с Адриановия вал, който е само 117 км, но годишно се посещава от 1,5 млн. туристи и носи над 30 млн. евро в английската хазна.