<< Назад / Back

Балчик получава първокласен обект
за културен туризъм

 

Text Box:  В часа на отриването на 29 олимпиада, един български град не беше пред телевизорите, а ... в своята 70-годишна Художествена галерия. Няколко стотин граждани, художници, хотелиери гости, наброихме в залата на най-старата Художествена галерия в Добруджа. В отговор на поканата на кмета на Балчик Николай Ангелов се събра множество от хора. И имаше защо. Събитието  се обяснява най-добре от словото на българската изкуствоведка Виолета Василчина, което публикуваме по-долу. Откриването бе отбелязано със специално поздравление от Председателя на Народното събрание Георги Пирински. Народната представителка Сияна Фудолова приветства лично своите съграждани с културната придобивка.Поздравления изпратиха Председателя на Държавна комисия Цвета Маркова,  Почетния консул на Република Румъния в България, граждани, художници и приятели на галерията. Присъствието на телевизионен екип от Констанца само засили усещането за не добрите летни рефлекси на някои наши  медии към културния живот у нас.
“Почти всички по-големи български градове имат свои художествени галерии, които според силите си поддържат. На пръсти се броят обаче, обновените експозиции. Сред изключенията са НХГ в София с новия “прочит” на българското изкуство(от 2005 г.), Художествена галерия Севлиево, открила преди месец новата си сграда с обновен подбор на творби и Художествената галерия в Балчик, която днес открива новата си постоянна експозиция.
Основателен е въпросът: какво е новото в новата експозиция и в дейността на галерията в “любимия град на художниците”?     
Най-напред, нов е подходът на Община Балчик към самата институция “градска галерия”, в чиято изява новата постоянна експозиция е много важен, но не единствен елемент. Общинското ръководство много прозорливо е разбрало, че галерията може да бъде ефективен социален организъм и културен ресурс, но само ако се приведе в съгласие с очакванията на днешния и утрешния ден. Чрез взетото решение за сътрудничество между Община Балчик, Института за изкуствознание при БАН и МКТЦ “Геопан”, Общината заложи на съвременния мениджмънт и на експертния подход.
Начало на съвместната работа стана експертната оценка на наличния художествен фонд. Защо беше необходима тя?
Най-напред, тя се налагаше поради очевадната липса на съизмеримост между творба и парично изражение. Представете си изумлението ни, когато видяхме Майстора за 1 лев, Дечко Узунов за 1,70 лева, Ненко Балкански за 2 лева … Целият фонд на галерията беше остойностен за стотинки, а простото преизчисляване чрез зачеркване на нули, се беше превърнало във фарс. Очевидно, беше необходима актуална оценка, съобразена с пазара на изкуството у нас.    И второ, най-съществените причини за организирането на експертната оценка бяха социални и икономически – Общината като собственик искаше да знае какъв е потенциала и каква е значимостта на своя художествен фонд, за да определи своята политика спрямо галерията. Струва ми се няма да пресиля ако кажа, че благодарение на нашите резултати, Общината доби ясна представа за значителния капитал, който притежава.
За експертния екип от Института по изкуствознание при БАН работата върху фонда на Художествена галерия Балчик не беше рутинна. Тя донесе предизвикателства, но и удовлетворение, защото успяхме да решим два “възела”, проблематични за всички български галерии: осъществихме първата в България експертна оценка на галериен фонд; успоредно осъществихме и първата у нас дигитализация на галериен фонд. Това нямаше да бъде възможно без мениджърските решения, които “Геопан” осигури и без професионализма на хората, които работят в галерията от години.
Признавам, че работата върху фонда на галерията ни донесе и удоволствие. Опознахме колекция творби, създавана въпреки историческите превратности вече 70 години с любов и грижа за поколенията. В нея присъстват мнозина от най-значимите български художници и в нея се оглеждат основни художествени тенденции в българското изкуство през бурния и противоречив ХХ век. И накрая, но не на последно място, това е колекция, която до голяма степен е вдъхновена от несекващото очарование на града Балчик – на неговата природа, на хората му и на потребността им от изкуство. Признавам, че тази колекция направи от изследователския екип заклети фенове на Балчик. Бяхме щастливи да работим с качествен художествен фонд, с който Балчик основателно може да се гордее.
Нещо повече. В хода на работата ни се оформиха и няколко идеи, които със сигурност биха развили постигнатото и биха удължили ефекта на предприетите от Общината новаторски действия. Ще ги споделя с вас. Вече работим върху издаването на тематичен брой на академичното списание “Проблеми на изкуството”, посветен на Балчик. На второ място бихме предложили организирането на научна конференция с кръгла маса, свързана с културното наследство и художествените богатства на Балчик. Имаме готовност за издаването и на съвременен каталог на галерията, който нейната колекция заслужава. И накрая – мисля, че ще бъде полезно и се надявам самите балчиклии да организират Международен клуб на приятелите на Балчик. Той ще има ефект върху активизирането на галерията и за приобщаването на широк обществен, а защо не и спонсорски ценителски кръг. Може би точно той ще позволи галерията да се обогати с още приносни творби, някои от които вече сме издирили.

Пред вас, в залите на галерията – на ІІ и част от І етаж, е изложена нашата представа за най-ценното и значимото, което художествената галерия в Балчик съхранява. И макар, че ничий анализ не е съвършен, ние се надяваме, че поне десетилетие направеният подбор ще бъде актуален. Водеща в него е идеята, че е възможен баланс между старото и новото, между балканското и регионалното, между класическото и експерименталното, между рационалното и емоционалното. Експозицията е организирана като съпоставка между двете половини на ХХ век, в които са включени отделни тематични акценти. Допълвана с активна и атрактивна изложбена размяна и гостуващи изложби, за които сме отделили част от І етаж, подбраната постоянна експозиция всеки път ще влиза в диалог и ще бъде подлагана на проверка.
Казват, че Времето е безжалостен съдник. То непрестанно реди и преподрежда ценностната картина на света, въпреки установените индивидуални или общностни различия, въпреки изявените локални, национални или идейни пристрастия. Изкуството не прави изключение. То също е подвластно на всемирния хоровод на промяната. Независимо от това историята на изкуството изобилства с разкази за творби, чието значение с годините и вековете нараства или в тях се откриват неоценени до момента прояви на духовност (точно бизнесмените най-добре знаят, че вложенията в изкуство пазят или умножават инвестициите). Това важи и за галерийните колекции - не само за световните, но и за всяка по-малка или по-голяма съкровищница на изкуство, каквато представляват галериите.
Малка галерия със значима колекция – така най-кратко бих определила Художествената галерия. И ще добавя: Балчик получава един първокласен обект за културен туризъм. Е, добре би било и сградата отвътре да бъде толкова бяла, колкото отвън. Очевидно е, че един първокласен обект за културен туризъм може да се създаде само с обществена воля и с колективните усилия на управлението, мениджмънта и науката. Изкуството го заслужава”.

На снимката: момент от откриването – кмета на Балчик Николай Ангелов и
 д-р Виолета Василчина

 

 

 

 

 

 

 

Слово на ст. н. с. д-р Виолета ВАСИЛЧИНА, ръководител сектор “Изобразително изкуство”, Институт за изкуствознание БАН и ръководител на експертната оценка на ХГ Балчик при откриването на постоянната експозиция на Художествена галерия Балчик, 8.08.2008